Brainattach Sp. z o.o. implements a project co-financed from the European Funds „The implementation of the new EEG band for e-sport players on the basis of the developed design project.

 

  • Project value: 603 807.00 zł
  • Co-financing from the European Union: 417 265.00 zł
  • Project implementation period: 28.03.2019 – 30.09.2020 r.

Beneficjent BRAINATTACH Sp. z o. o. realizuje projekt pn.: „Wdrożenie na rynek nowej opaski EEG dla graczy e-sportu w oparciu o opracowany projekt wzorniczy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5. Głównym celem realizacji projektu wpisującego się w poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców jest uzyskanie przewag konkurencyjnych na rynku międzynarodowym przez BRAINATTACH poprzez opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie nowego produktu w postaci opaski EEG dla graczy e-sportu, której technologię (algorytm) opracowano w wyniku prac B+R i zgłoszono do opatentowania przez założycieli BRAINATTACH. Innowacyjny algorytm, w oparciu o który działać będzie opaska EEG, w połączeniu z autorskim wzorem tejże opaski zapewni spółce znaczną sprzedaż i rosnące przychody. Opracowanie projektu wzorniczego pozwoli z sukcesem wejść na silnie konkurencyjne rynki międzynarodowe Japonii, USA, Korei Południowej, Skandynawii czy Niemiec i przyczyni się docelowo do pozyskania klientów na całym świecie.

 

  • Wartość projektu: 603 807,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 417 265,00 PLN
  • Projekt realizowany w okresie 07.03.2019 – 30.09.2020 r.